บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บมจ. ไอร่า ลีสซิ่ง เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินในประเทศไทย ที่ประกอบธุรกิจให้เช่า เช่าซื้อ และเช่าแบบลีสซิ่ง ทั้งบุคคลธรรมดา
และนิติบุคคล เรามุ่งมั่นในการให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายในแต่ละประเภทและบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันไปตามกลุ่มลูกค้า

ร่วมงานกับเรา

ประกาศงานล่าสุด
21/02/23
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
21/02/23
เจ้าหน้าที่ติดตามเร่งรัดหนี้สิน
21/02/23
ผู้จัดการงานวิเคราะห์สินเชื่อ
22/07/22
ผู้จัดการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
22/07/22
ผู้จัดการงานกำกับและดูแลการปฏิบัติงาน
22/07/22
เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง

HUMAN RESOURCES DEPARTMENT

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

02-117-5881, 02-117-5884
หากผู้สมัครสนใจกรุณาส่ง RESUME มาที่
E-MAIL : [email protected]