ในเทศกาลปีใหม่ 2564 ที่กำลังจะมาถึงนี้หลายๆองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต่างประกาศนโยบาย “No Gift Policy” งดให้-งดรับของขวัญปีใหม่  ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อไม่ก่อให้เกิดการโน้มน้าวหรือจูงใจอย่างไม่เป็นธรรมต่อการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น และสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จึงขอเชิญชวนทุกท่านเปลี่ยนจากการให้และรับของขวัญ เป็นการส่งมอบความปรารถนาดีต่อกันผ่านการ์ดอวยพร หรือผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดโอกาสในการให้สินบนแล้วยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วย