22/07/2022

รายละเอียดของงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • บริหารยอดการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสองและยอดเบิกของลูกค้าให้บรรลุตามเป้าหมาย
 • ประสานงานกับผู้แทนจำหน่ายรถบรรทุกมือสอง  เพื่อริเริ่มแคมเปญสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกและสนับสนุนยอดขายของผู้แทนจำหน่าย
 • ริเริ่มแคมเปญการตลาดและโปรโมชั่น  เพื่อหาลูกค้าใหม่และเพิ่มยอดเบิกใหม่จากลูกค้าเดิม
 • อัพเดทความเคลื่อนไหวของตลาดทั้งในวงการรถบรรทุกและสินเชื่อรถบรรทุก
 • วิเคราะห์และติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน  เพื่อคาดการณ์ความน่าจะเป็นของการบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจ  และชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขา)
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง / รถยนต์มือสอง  ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุก
 • หากมีเครือข่ายกับผู้แทนจำหน่ายรถบรรทุกมือสองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสารดี มีความรับผิดชอบสูงในการบริหารการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)
หากคุณต้องการสมัครทันที, คลิกที่ปุ่มด้านล่าง