22/07/2022

รายละเอียดของงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ขยายฐานลูกค้าและทำการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่องทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า
 • ดูแลและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบ One Stop Service ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าในการทำธุรกิจและบริการทางด้านการเงิน
 • วิเคราะห์สินเชื่อ วิเคราะห์งบการเงิน ของธุรกิจของลูกค้า
 • ติดตามการชำระเงิน  เจรจาและปรับโครงสร้างหนี้ลูกค้าในพอร์ตเพื่อการควบคุมคุณภาพลูกหนี้
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าด้วยการบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
คุุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านเจ้าหน้าที่สินเชื่อหรืองานวิเคราะห์สินเชื่ออย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้ในกระบวนการให้สินเชื่อลูกค้าผู้ประกอบการ SME และทักษะการวิเคราะห์งบการเงิน และวิเคราะห์ธุรกิจ
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสารดี มีความรับผิดชอบสูงในการบริหารการตลาด
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)
หากคุณต้องการสมัครทันที, คลิกที่ปุ่มด้านล่าง