21/02/2023

รายละเอียดของงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ในการขออนุมัติสินเชื่อ  วิเคราะห์สินเชื่อ  และเสนอขออนุมัติสินเชื่อ
  • ทำความเข้าใจในธุรกิจของลูกค้าและความเสี่ยงของอุตสาหกรรม  ตลอดจนตรวจสอบความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้
  • ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่การตลาดในการจัดวงเงินสินเชื่อให้มีความเหมาะสม  เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้วงเงินสินเชื่อผิดวัตถุประสงค์
  • ร่วมกับเจ้าหน้าที่การตลาดในการปรับปรุงวงเงินสินเชื่อและเงื่อนไขวงเงินสินเชื่อ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความละเอียดรอบคอบ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี
หากคุณต้องการสมัครทันที, คลิกที่ปุ่มด้านล่าง