แจ้งข้อร้องเรียน
บริษัทจะรักษาข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี และคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส ตามนโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด หรือทุจริต
ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริง ด้วยความสุจริตใจ และไม่กล่าวหาให้ร้ายผู้อื่น โดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ
Back
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
33/117 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2301 ชั้น 23 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0-1075-59000-36-2
CALL CENTER
02-117-5800
FAX
02-117-5860
E-MAIL CUSTOMER
info@airaleasing.co.th
FOLLOW US :
VISITOR :