สินเชื่อโครงการพิเศษ
สินเชื่อสวัสดิการเช่าซื้อรถยนต์พนักงานบริษัทในเครือไอร่าและบริษัทร่วมทำ MOU กับ AIRA Leasing

วัตถุประสงค์ : สนับสนุนสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ให้กับพนักงานบริษัท/องค์กรชั้นนำ เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานด้วยเงื่อนไขสุดพิเศษ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย : พนักงานบริษัท/องค์กรชั้นนำ

เงื่อนไขพิเศษสำหรับลูกค้า :
 • ดาวน์เริ่มต้น 0%
 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0%
 • ผ่อนนาน 84 เดือน
 • ไม่มีค้ำประกัน

สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกสำหรับผู้ประกอบการ
สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกสำหรับผู้ประกอบการ

วัตถุประสงค์ : สนับสนุนสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกใหม่ให้กับผู้ประกอบการ SME รายละไม่เกิน 15 ล้านบาท

จุดเด่นของบริการ : 
 • อนุมัติเร็ว
 • ค่างวดคงที่
 • ดาวน์เริ่มต้น 10%
 • ผ่อนนาน 72 เดือน
คุณสมบัติ :
 • ผู้เช่าซื้อเป็นบุคคล/นิติบุคคล และเป็นผู้ประกอบการ SME
 • ทรัพย์สิน : รถบรรทุก/หัวลาก/หางพ่วง /รถโดยสาร (ทรัพย์สินใหม่)
 • ประวัติการเงินดี
 • ผลประกอบการมีกำไรสุทธิ งบดุลไม่ติดลบ และมีความสามารถชำระหนี้ได้

เอกสารประกอบการพิจารณา
เป็นนิติบุคคล ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
มีประวัติทางการเงินที่ดี
ผลประกอบการที่แสดงในงบกำไร ขาดทุน มีกำไรและส่วนทุน (Net Worth) ที่แสดงในงบดุลไม่ติดลบ
*อัตราดอกเบี้ยขึ้นกับผลประกอบการของกิจการและคุณสมบัติของผู้กู้
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
33/117 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2301 ชั้น 23 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0-1075-59000-36-2
CALL CENTER
02-117-5800
FAX
02-117-5860
E-MAIL CUSTOMER
info@airaleasing.co.th
FOLLOW US :
VISITOR :