สินเชื่อแบบเช่าซื้อ
บริการทางการเงิน แบบเช่าซื้อ (Hire Purchase) มีลักษณะคล้ายกับการซื้อทรัพย์สินเงินผ่อน ต่างกันตรงที่ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น ยังไม่เป็นของลูกค้าจนกว่าจะชำระค่าสินค้านั้นครบ ซึ่งจะมีการทำสัญญาแบบเช่าซื้อระหว่างลูกค้ากับ ไอร่า ลีสซิ่ง ว่าจะมีการชำระค่าทรัพย์สินเป็นงวด ๆ ตามจำนวนเงินและระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาเช่าซื้อ ที่มีระยะเวลา 1 - 5 ปี ซึ่งระหว่างนั้นลูกค้ามีสิทธิ์ใช้งานทรัพย์สินได้อย่างเต็มที่ และเมื่อผ่อนชำระได้ครบตามสัญญาแล้ว กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น จะโอนเป็นของลูกค้าทันที
ทรัพย์สินที่ให้บริการ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม
รถบัสโดยสาร
รถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์
เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง
เรือทุกประเภท เช่น เรือบรรทุกน้ำมัน เรือบรรทุกก๊าซ เรือเฟอร์รี่
อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าทั้งบนบกและบนเรือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์
อุปกรณ์การถ่ายทำรายการภาพยนตร์
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
เครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ / เครน
จุดเด่นของการบริการ
ค่าเช่าคงที่ตลอดระยะเวลาเช่า
เงื่อนไขการพิจารณายืดหยุ่นตามแต่ละประเภทธุรกิจ
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน
ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
เหมาะสำหรับกลุ่มนิติบุคคลที่ต้องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อนำค่าใช้จ่ายไปลดภาระด้านภาษีให้แก่กิจการ
บริหารเงินทุนและกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จ่ายผ่อนชำระค่าเช่าและอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา ลดความเสี่ยงในช่วงภาวะเงินเฟ้อ หรืออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
คุณสมบัติผู้สมัคร
นิติบุคคล ต้องดำเนินธุรกิจ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
มีประวัติทางการเงินที่ดี
ผลประกอบการที่แสดงในงบกำไร ขาดทุน มีกำไรและส่วนทุน (Net Worth) ที่แสดงในงบดุลไม่ติดลบ
เอกสารประกอบการพิจารณา
สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 1 ชุด
สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) 1 ชุด
สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการที่ลงนามในสัญญา 1 ชุด
สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน 1 ชุด
งบการเงิน ย้อนหลัง 3 ปี / สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
33/117 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2301 ชั้น 23 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0-1075-59000-36-2
CALL CENTER
02-117-5800
FAX
02-117-5860
E-MAIL CUSTOMER
info@airaleasing.co.th
FOLLOW US :
VISITOR :