บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ตั้งแต่การให้สินเชื่อแบบเช่าซื้อ สัญญาเช่าดำเนินงาน และอื่นๆ โดยมีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทุกรูปแบบ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมและการผลิต
บริษัทฯ ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2545 ในชื่อของ เร้นท์-อะ-วี จำกัด ดำเนินธุรกิจบริการให้เช่า เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมและยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ ให้กับลูกค้านิติบุคคลเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการพร้อมบริการซ่อมบำรุง จากนั้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อและจดทะเบียนเป็น "บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)" โดยมีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท
"บริษัท เร้นท์-อะ-วี จำกัด” เป็น “บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)"
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
33/117 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2301 ชั้น 23 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0-1075-59000-36-2
CALL CENTER
02-117-5800
FAX
02-117-5860
E-MAIL CUSTOMER
info@airaleasing.co.th
FOLLOW US :
VISITOR :