บริษัทในเครือ
AIRA International Advisory (Singapore) Private Limited
บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอร่า เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด
บริษัท ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ไอร่า แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
33/117 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2301 ชั้น 23 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0-1075-59000-36-2
CALL CENTER
02-117-5800
FAX
02-117-5860
E-MAIL CUSTOMER
info@airaleasing.co.th
FOLLOW US :
VISITOR :