ติดต่อเรา

บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

188 อาคารสปริงทาวเวอร์  ชั้น 21
ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400


โทร : 02-117-5800
อีเมล : [email protected]

สาขาปทุมธานี

14/14  หมู่ 10 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120


โทร : 02-908-3165
อีเมล : [email protected]